Solutions

[section padding=”0px” height=”0px” margin=”-16px”]

[ux_banner height=”250px” height__sm=”150px” bg_color=”#003399″ border=”0px 0px 0 0px” border_margin=”0px 0px 0 0px”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

SOLUTIONS

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[divider width=”1900px” height=”10px” color=”rgb(254, 131, 37)”]

[gap height=”20px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”10″ span__sm=”12″]

[gap height=”15px”]

ANALYSIS OF A.I. VISION

ระบบกล้องวงจรปิดแบบเก่าเป็นเพียงการบันทึกภาพแบบเครื่องจักร คือ บันทึกภาพ จัดเก็บ ฉายซ้ำ นำมารวมกันเป็นวันเป็นปี ภาพที่ระบบบันทึกมาได้นั้นแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปเมื่อได้มาอยู่ในระบบ A.I. Vision ซึ่งสามารถนำภาพที่บันทึกได้มาทำการวิเคราะห์แบบอัจฉริยะได้ทันที สำหรับ A.I. Vision แล้ว ภาพที่บันทึกได้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ๆ สามารถนำมาเป็นหลักฐานให้กับผู้ใช้งานได้ สามารถใช้เตือนภัย หรือแม้กระทั่งสามารถทำให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติในทุกขั้นตอน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดแรงงานคน แต่ยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้คนควบคุม จนอาจเกิดความเสียหายได้

ยกตัวอย่างเช่น ระบบกล้องแบบเก่าจะไม่สามารถทำการวิเคราะห์รถที่ผ่านมาได้ แต่ระบบวิเคราะห์รถยนต์ของ A.I. Vision สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของรถยนต์ที่ผ่านมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถยนต์ รุ่น สี ยี่ห้อ หรือแม้กระทั่งปีที่ผลิต ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นเบาะแสสำคัญแก่ตำรวจหรือหน่วยงานต่างๆ มันสามารถกลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยรวมทั้งติดตามรถต้องสงสัยได้อีกด้วย ระบบแบบเก่าสามารถวิเคราะห์ได้แค่เพียงสิ่งเดียว แต่ A.I. Vision มีความสามารถที่ลึกมากกว่านั้น กล่าวคือ ระบบนี้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลคล้ายกับสมองของมนุษย์ และยังสามารถเรียนรู้ในเชิงที่ลึกขึ้นได้อีกด้วย เพื่อให้การวิเคราะห์แม่นยำยิ่งขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบ A.I. Vision กับกล้องวงจรปิดแบบอื่น นอกจากจุดเด่นที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ในด้านโปรแกรมการวิเคราะห์ก็มีความแตกต่างมากเช่นกัน กล่าวคือ เราสามารถจัดให้ตามที่ลูกค้าสั่งได้ ทีมงานระดับคุณภาพของเราสามารถออกแบบโปรแกรมที่ตรงตามความต้องของลูกค้าให้ได้ ระบบกล้องวงจรปิดสามารถใช้ทดแทนแรงงานคนจำนวนมาก หรือแม้กระทั่งในการทดสอบที่ต้องการความแม่นยำ ซึ่งต่อให้ใช้คนจำนวนมากมาควบคุมนานๆก็ยังไม่สามารถทำออกมาได้แม่นยำสมบูรณ์แบบได้

หากจะพูดถึงคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของระบบ A.I. Vision ก็คือสามารถวิเคราะห์ควบคุมชิ้นงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในสายการผลิต หรือทำการทดสอบชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ เมื่อระบบ A.I. Vision ตรวจพบว่าไม่ตรงตามที่ได้กำหนดไว้ ก็จะทำตามคำสั่งเงื่อนไขแจ้งไปยังพนักงานที่รับผิดชอบ หรือสามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติ นำชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์แยกออกมา นอกจากนี้แล้วพวกเรายังยินดีไปหาลูกค้าถึงที่เพื่อรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อที่จะสร้างระบบที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านต่อไป

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

FUNDAMENTAL FRAMEWORK OF THE TARGET VISION

[ux_image id=”840″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]