Smart Home System

อีคลาวด์เทค เป็นผู้นำให้บริการ ออกแบบและติดตั้งระบบสมาร์ทโฮม
ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Internet of things
เราออกแบบและติดตั้งระบบหรือโซลูชั่นต่างๆ ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

ระบบสมาร์ทโฮมจะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมหรือสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย เช่น การล็อค/ปลดล็อคประตู การเปิด/ปิดเครื่องใช้ไฟ้ฟ้าต่างๆ หรือแม้แต่การตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติจากกล้องวงจรปิด ก็สามารถตรวจสอบและใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา จึงสามารถช่วยให้คุณสะดวกสบายและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น

Product

 

Smart cloud Doorbell

Smart Cloud Doorbell is one of the most advanced IoT devices

view more detail

 

Smart Home Security

Make your life safer, smarter and Greener

view more detail